B.A.

Course Seat
B.A. 240
        Compulsory Subjects हिंदी भाषा ,अंग्रेजी भाषा ,पर्यावरण अध्ययन
        Optional Subjects हिंदी साहित्य ,समाज शास्त्र ,अर्थ शास्त्र ,भूगोल ,राजनीती विज्ञान / गृह विज्ञान ,इतिहास / अंग्रेजी साहित्य